Terms and Conditions

 

 

 1. האתר LAW04.COM הינו פרטי – להלן “האתר” או “באתר”, ומציג עורכי דין הפועלים, או נותנים שירות באיזור חיפה וישובי הסביבה.
 2. המבקר באתר הינו אחראי לשימוש באתר ועל דעתו. על המשתמש להיות אחראי לבדיקת אימות הנתונים המופיעים בתכני האתר, ולבדוק כל אמיתות תוכן.
 3. חשוב : כל התכנים, מאמרים, פסקי דין ופרסום ממותג או שיווקי – אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף ייעוץ משפטי של עורך דין מוסמך. אין לראות בתכני האתר המלצה לנקיטת פעולות או הליכים, או לקבל המלצה לפנייה וקבלת שירות מעורך דין כזה או אחר.
 4. כותבי התכנים, המאמרים ושאר תוכן אינם אחראיים לפגיעה או נזק עקב קריאת המאמר או שימוש בתוכן אחר באתר.
 5. מפעילי האתר ובעליו לא יהיו אחראיים לכל נזק עקב שימוש באתר או תוצאות שנבעו עקב שימוש באתר.
 6. בכל מקרה על המבקר והמשתמש באתר לדעת כי אין לראות במופיע באתר כל המלצה לפעולה או נקיטת צעד מסויים. האחריות הינה של המבקר. ואין להבין או לפרש תוכן באתר – כהמלצה לביצוע פעולה . יש להתייעץ בעורך דין לפני נקיטת צעד כלשהו.
 7. המבקר יכול לפנות לכל מפרסם באתר- וזאת על דעת עצמו ובאחריותו. ואין האתר אחראי לכל בעיה או נזק אשר נגרמו עקב פניה לאחד מעורכי הדין באתר, או למפרסם באתר.
 8. חלק מהפרסומות הינם מצד שלישי, או חברת פרסום כגון גוגל. אין לראות בהופעתם באתר או בכל דף שהוא – כהמלצה לנקיטת פעולה או צעד כלשהו.
 9. אין האתר אחראי לנכונות הפרסומות המופיעות בדפי האתר, או בחלק מהאתר. כמו כן אין אחריות של האתר לאחר שימוש בפרסומות או נזק כתוצאה מהפרסומות. אין האתר ממליץ לקבל שירות או לרכוש מוצר מפרסומות המופיעות באתר.
 10. האתר מציג משרדי עורכי דין, או עורכי דין בודדים ללא תשלום באופן בסיסי. המידע המופיע לגבי מי מהרשומים אינו באחריות האתר. אמיתות הנתונים לגבי מי מהרשומים או עורכי הדין – אינו באחריות האתר.
 11. האתר אינו אחראי לאמיתות תוכן, פסקי דין, מאמרים, הודעות מערכת וכדומה. האתר אינו אחראי לאמינות הנתונים, דיוק או מהימנותם.
 12. בעולם טכנולוגי ישנם לא מעט תקלות וגם פעולות זדוניות ברחבי הרשת. אתר זה אינו חף מהיפגעות על ידי גורם עויין או תקלות טכניות. אין האתר או מפעיליו אחראיים לכל נזק או פגיעה או פריצה, או נזק אחר או עוגמת נפש למבקר באתר או למי שמןפיע או מפורסם באתר, או לציודו לרבות מחשב, סמארטפון או כל מכשיר אחר.
 13. המבקר באתר, הגולש או המשתמש באתר מצהיר כי הוא מוותר על כל תביעה דרישה או טענה – עקב שימוש באתר. או עקב ביקור באתר ונקיטת פעולה כלשהי בעקבות התוכן המופיע באתר.
 14. למנהל האתר זכות למחוק, לעדכן להוסיף או לערוך שינויי באתר.
 15. אין לראות במאמרים או בעידכונים ושאר התוכן – ייעוץ משפטי. האחריות לכל פעולה וצעד הינה של המבקר באתר או המשתמש או הקורא באתר.