הגשת תביעה קטנה בחיפה
חדשות משפט,  יצוג משפטי,  מאמרים,  פסקי דין

הגשת תביעה קטנה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה נמצא ברחוב פל ים. אולם הדיונים ממקום במבנה בית משפט בחיפה. כל תביעה קטנה נדונה באולם בית המשפט בחיפה, לפי הודעה שנשלחת אל הצדדים. לעיתים הצדדים מוזמנים לדיון, ורק אז בעת ההגעה ניתן לאתר את האולם בו תתנהל התביעה. בתי המשפט לתביעות קטנות דנים בתביעות כספיות שמגיש אדם פרטי נגד אדם אחר או נגד חברה, לתשלום שאינו עולה על הסכום הקבוע בתקנות , או תביעה להחלפת מוצר, תיקונו או לביטול עסקה בשווי האמור. מטרת בית המשפט לתביעות קטנות היא הגעה להכרעה צודקת, מועילה ומהירה.

היחודיות טמונה בהגדרת שמו של בית המשפט – תביעה קטנה. כזו שאינה דורשת ייצוג משפטי של עורכי דין, ולרוב ניתן לסיים את התביעה בדיון אחד. ייתכן מאוד כי ההחלטה של התביעה תינתן במועד מאוחר יותר מיום הדיון. והיא תישלח בדואר אל 2 הצדדים. מטרת בית המשפט לתביעות קטנות, היא הגעה להכרעה צודקת ומהירה בדרך המועילה ביותר. הדיון אמור להיות קצר ולעיתים יתקיים גם בשעות אחר הצהריים.
לפיכך, ועל-פי חוק, רשאי בית המשפט לתביעות קטנות לחרוג מסדרי הדין הכלליים הנהוגים במשפטים רגילים.

אפשרויות הגשת תביעה קטנה בבית משפט בחיפה.

3 אפשרויות עבור המגיש :

 1. באתר הרשות השופטת באמצעות מערכת “נט המשפט“. יש להוריד ולהדפיס את טופס תביעה קטנה, למלא את פרטי התביעה בהתאם לפירוט הנדרש, לסרוק את המסמך ולצרפו למסך ההגשה באתר מערכת “נט המשפט“. 
 2. הגשת התביעה במזכירות בית המשפט בחיפה.
 3. הגשת התביעה באמצעות הדואר.

הגשת תביעה קטנה בחיפה ותשלום האגרה

 1. במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות ניתן לקבל טפסים למילוי כתב התביעה ויש לצרף אליהם מסמכים נוספים הקשורים לעניין (באם קיימים).
  * חובה על מגיש התביעה לציין את מספר תעודת הזהות שלו, וככל שיש בידו, גם את מספר/י תעודת/ות הזהות של הנתבע/ים.
  לתשומת לבכם, יש להגיש לבית המשפט שלושה עותקים מלאים של כתב התביעה והנספחים, ובנוסף עותק מלא עבור כל נתבע נוסף. 

 2. את כתב התביעה וכתב ההגנה יש להדפיס, אך ניתן להגיש את הטפסים בכתב יד, ובלבד שכתב היד ברור וקריא. 

 3. את כתב התביעה ניתן להגיש בשפה העברית או הערבית. באם הינך זקוק למתורגמן לשפה הערבית בדיון, עליך להגיש בקשה בכתב למזכירות בית המשפט לפחות 7 ימים לפני מועד הדיון. 

 4. יש להקפיד על ציון פרטים מלאים של הנתבע/ת או החברה/העסק שהינך תובע/ת, לרבות: שם מלא ומדויק, כתובת מלאה כולל מיקוד, מספר טלפון ומספר פקס באם קיימים, ומספר זהות או ח.פ. של החברה.
  כשמדובר בנתבע שהוא חברה או עסק, רצוי  לציין את שם בעל החברה בכתב התביעה. 

 5. בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרה כמפורט להלן: 
  בתביעה של עד 5,000 ש”ח אגרה בסך 50 ש”ח.
  בתביעה של  5,001 ₪ ומעלה, אגרה בסך של 1% מסכום התביעה.

את האגרות ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בבית המשפט או במזומן בבנק הדואר. 

 1. יש לפרט את הנזק ולציין את סכום התביעה ומרכיביו בסעיף ה’ בטופס התביעה. 
 2. כתב התביעה ינוסח בתמצות אך בבהירות, ורצוי להציג בתכלית הקיצור את הטענות והעובדות העיקריות והרלוונטיות. יש לצרף העתקי מסמכים החשובים לטיעון (חוזה, צילומים, חוות דעת מומחה, קבלות וכדומה). לתביעות בנושא תאונות דרכים יש לצרף בנוסף לחוות דעת שמאי, גם את צילומי הרכב וכן שרטוט גרפי המציג את מקום התאונה ומהלכה. באם נפתח בעקבות התאונה תיק במשטרה, יש לפרט את השתלשלות העניינים גם בתיק זה – ואם נדון העניין בבית המשפט לתעבורה, רצוי לצרף את כתב האישום ופסק הדין מתיק התעבורה, וככל שניתן צילום מתיק החקירה. 

 3. עותק מקורי ועותק מצולם של כתב התביעה בצירוף נספחים ותמונות יש להגיש למזכירות. כאשר המקור בצירוף הנספחים והתמונות יוחזרו לתובע, ועל המסמך המקורי תציין המזכירות את מספר התיק ופרטי הדיון ככל שנקבע. עותקים נוספים יוגשו למזכירות בהתאם למספר הנתבעים (בזמן הגשת התביעה) לצורך המצאתם לנתבעים. 

 4. תובע שכבר הגיש באותה שנה קלנדרית, יותר מ – 5 תביעות באותו בית משפט, רשאי השופט שלא לדון בתביעה ולהעבירה לבית משפט השלום. 

 5. תובע רשאי לזמן נתבע במסירה אישית על פי החלטה שיפוטית.

* אם בחרתם להגיע לבית המשפט בחיפה בעצמכם, קחו בחשבון שיש בעיית חניה חמורה. גם החניה בתשלום, ותשלום גבוה מאוד. תצטרכו למצוא את עמדת הקבלה שמתאימה לסוג תביעה זו. קחו מספר והמתינו בסבלנות. במקום ישנה מכונת צילום בתשלום. אבל מומלץ להגיע עם כל הניירת ושאר המסמכים וההעתקים איתכם. לא תמיד מכונת הצילום עובדת כייאות. הביאו איתכם כמה מטבעות של עשרות אגורות ושקלים, עבור מכונת הצילום. וכרטיס אשראי לתשלום אגרת התביעה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.